Κιτ δοκιμών fPL

Κιτ δοκιμών παγκρεατικής λιπάσης αιλουροειδών

Η fPL είναι ένα ένζυμο που παράγεται από το πάγκρεας. Ένα κιτ δοκιμών fPL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της παγκρεατίτιδας, μιας πάθησης του παγκρέατος που μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες. Το κιτ εξέτασης λειτουργεί με τη μέτρηση του επιπέδου της fPL στο αίμα της γάτας. Εάν η γάτα πάσχει από παγκρεατίτιδα, το επίπεδο της fPL στο αίμα θα είναι αυξημένο και το τεστ θα δώσει θετικό αποτέλεσμα. Τα κιτ τεστ fPL είναι συνήθως πολύ ακριβή, αλλά θα πρέπει πάντα να ερμηνεύονται από κτηνίατρο.

Κιτ δοκιμών fPL
Οφέλη
  • Διάγνωση της παγκρεατίτιδας σε σκύλους.
  • Βοηθά στην αξιολόγηση της σοβαρότητας της παγκρεατίτιδας.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
Σκοπός Χρήσης

Feline pancreas-specific lipase (fPL) is an assay used to assess pancreatic health in dogs and cats.fPL is primarily used to diagnose and monitor pancreatitis in dogs and cats, a common pancreatic disease characterized by inflammation and necrosis of pancreatic tissue. The clinical manifestations of pancreatitis include vomiting, loss of appetite, abdominal pain, fever, dehydration, etc., and severe cases can lead to multiple organ failure and death. The causes of pancreatitis include genetics, diet, drugs, trauma, ischemia, infection, etc. FPL can also be used in health checks to assess the overall health of the pancreas, as some animals with pancreatic disease may not have obvious clinical manifestations. Chronic pancreatic inflammation may lead to more serious clinical conditions such as diabetes mellitus and exocrine pancreatic insufficiency.