Όροι χρήσης για τους ιστότοπους Tarinn

Καλώς ήρθατε. Οδηγηθήκατε σε αυτή τη σελίδα επειδή ο ιστότοπος ("Σελίδα") που επισκεφτήκατε ανήκει, λειτουργεί, ελέγχεται, συντηρείται ή άλλως διαχειρίζεται από την Tarinn ("Tarinn"). Οι παρόντες Όροι Χρήσης μεταξύ εσάς και της Tarinn διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, από τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και από την Πολιτική Απορρήτου η οποία ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

1. Ιδιοκτησία και χρήση της Ιστοσελίδας. Ελπίζουμε ότι θα περιηγηθείτε στον Ιστότοπο και θα τον βρείτε χρήσιμο. Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, η "εμφάνιση και η αίσθηση" και τα στοιχεία σχεδιασμού της, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, το κείμενο, τα γραφικά, ο ήχος, οι εικόνες, τα διαγράμματα, τα κλιπ ήχου, τα βίντεο, τα δεδομένα και οι συλλογές (συλλογικά, το "Περιεχόμενο Tarinn") αποτελούν ιδιοκτησία της Tarinn, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων ή των συνεργατών της, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, και προστατεύονται νομικά χωρίς περιορισμό, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους των ΗΠΑ, καθώς και τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και συνθήκες εκτός των ΗΠΑ. Εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί σαφώς κάτι διαφορετικό ή εάν το δηλώσουμε ρητά εγγράφως, ο όρος "Σελίδα" περιλαμβάνει το "Περιεχόμενο της Tarinn". Η Tarinn διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαγράφει υλικό από την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή. Η Tarinn σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρήσιμη άδεια πρόσβασης και προβολής της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και αποκλειστικά για περιορισμένη προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να διανέμετε, να τροποποιείτε, να μεταδίδετε, να επαναχρησιμοποιείτε, να αναδημοσιεύετε, να προβάλλετε δημοσίως, να εκτελείτε δημοσίως ή να δημιουργείτε άλλο έργο που ενσωματώνει οποιοδήποτε περιεχόμενο της Tarinn χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Tarinn. Πρέπει να διατηρήσετε, χωρίς τροποποίηση, όλες τις σημειώσεις ιδιοκτησίας που είναι επικολλημένες ή περιέχονται στον Ιστότοπο. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Tarinn, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου Tarinn για οποιονδήποτε σκοπό. **ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ZOETIS ΑΠΌ ΕΣΆΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ ΠΕΡΊ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΣΗΜΆΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ ΠΕΡΊ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ZOETIS ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΚΑΚΉ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ **.

2. Απαγορευμένη πρόσβαση στον ιστότοπο. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Tarinn, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Tarinn ή του ιστότοπου. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η πώληση, αναδημοσίευση, αδειοδότηση, αναδιανομή ή άλλη χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν έχετε λάβει τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Tarinn. Επιπλέον, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Tarinn, δεν επιτρέπεται, άμεσα, έμμεσα ή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος, συσκευής, λογισμικού, ρουτίνας, ρομπότ, αράχνης, ερπετών ή άλλης αυτόματης ή χειροκίνητης διαδικασίας, να παρεμβαίνετε ή να προσπαθείτε να παρεμβαίνετε στην ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, να συλλέγετε, να σαρώνετε ή να εξορύσσετε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, να προσθέτετε οποιοδήποτε κώδικα ή να εισάγετε κρυφά δεδομένα ή κείμενο στην Ιστοσελίδα, να αποκτάτε ή να προσπαθείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε άλλες περιοχές των πληροφοριακών συστημάτων της Tarinn ή σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές για οποιονδήποτε σκοπό, να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις υποδομές της Tarinn ή να αντικατοπτρίσετε ή να αναπαραστήσετε την Ιστοσελίδα στο σύνολό της ή εν μέρει μέσω πλαισίωσης ή άλλων τεχνικών που εμφανίζουν ένα τμήμα της Ιστοσελίδας ή να αναπαραστήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, εμπορική επωνυμία ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας της Tarinn, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, πλαισίων, περιεχομένου ή διάταξης/σχεδιασμού που βρίσκονται σε οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας. Η Tarinn μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει όλα τα δικαιώματα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

**3. Ακατάλληλη χρήση της Ιστοσελίδας. **Απαγορεύεται η κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και η μεταφόρτωση, ανάρτηση ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε καταχρηστικού, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, άσεμνου, εμπρηστικού, πορνογραφικού, δόλιου, παραπλανητικού, παραπλανητικού, βλάσφημου ή άλλου παράνομου ή ακατάλληλου υλικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου.

**4. Ορισμένοι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα οδηγούν σε πόρους που βρίσκονται σε διακομιστές που δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από την Tarinn. Παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους για την εξυπηρέτηση των χρηστών μας. Η Tarinn δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω παραπομπών σε ιστότοπους ή για τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους. Η συμπερίληψη στον Ιστότοπο οποιουδήποτε συνδέσμου προς άλλο δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα κατασκευαστή ή με άλλο τρόπο, δεν συνιστά ή υπονοεί έγκριση ή σύσταση από την Tarinn. Η Tarinn δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση οποιουδήποτε είδους όσον αφορά την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τέτοιους δικτυακούς τόπους. Η πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη και η Tarinn αποποιείται κάθε ευθύνης όσον αφορά την πρόσβασή σας σε τέτοιους δικτυακούς τόπους που συνδέονται ή που απορρέουν από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΌΤΙ Η ZOETIS ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ Ή ΥΛΙΚΌ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ.

5. Εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά διακριτικά (συλλογικά, τα "Εμπορικά σήματα") που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είτε εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα, είτε με πλάγια γράμματα, είτε με το σύμβολο του εμπορικού σήματος, είναι καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Tarinn, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων ή συνεργατών της, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Επιπλέον, όλες οι επικεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και τα σενάρια ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα της Tarinn και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Tarinn. Αναγνωρίζετε ότι τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Tarinn ή του κατόχου των εμπορικών σημάτων. Τίποτα από τα περιεχόμενα στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση, με υπαινιγμό, αποποίηση ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος στα εμπορικά σήματα χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Tarinn ή του κατόχου των εμπορικών σημάτων. Απαγορεύεται η κατάχρηση των Εμπορικών Σημάτων στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιοδήποτε και όλο το Περιεχόμενο της Tarinn και άλλα έργα συγγραφής στην Ιστοσελίδα (συλλογικά, τα "Εργα") αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας της Tarinn, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων ή συνεργατών της και προστατεύονται σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις των συνθηκών. Εκτός από την περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προβολής του Περιεχομένου Tarinn που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Tarinn δεν σας παραχωρεί άλλα προνόμια ή δικαιώματα σε κανένα από τα Έργα. Αναγνωρίζετε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των Έργων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης, αναδημοσίευσης, δημόσιας προβολής ή δημόσιας εκτέλεσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Tarinn. Συμφωνείτε να μην αποσυμπιέσετε, αποσυναρμολογήσετε, ανασυνθέσετε ή επιχειρήσετε να ανακατασκευάσετε, να ταυτοποιήσετε ή να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα, τις υποκείμενες ιδέες, τις υποκείμενες τεχνικές διεπαφής χρήστη ή τους αλγορίθμους της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο παραπάνω περιορισμός απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, τόσο των δικών μας όσο και άλλων. Εάν πιστεύετε ότι η Ιστοσελίδα περιέχει στοιχεία που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου σας, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα 12 των παρόντων Όρων χρήσης.

**7. Πολιτική απορρήτου ** Η Tarinn σέβεται το απόρρητό σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας (δείτε τον σύνδεσμο στην εισαγωγή των παρόντων Όρων χρήσης), ώστε να κατανοήσετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τη χρήση αυτών των πληροφοριών από εμάς, τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες και τις επιλογές που σας προσφέρουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να στοχεύσουμε τα μηνύματα μάρκετινγκ και προώθησης, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανάλογα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς.

8. Εγγραφή. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη ή να εγγραφείτε με άλλο τρόπο στην Ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες και συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συμπεριφορά με τη χρήση του λογαριασμού σας και να διατηρείτε την ασφάλεια οποιουδήποτε ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς ή να υποβάλετε Ανεβάσματα (όπως ορίζεται παρακάτω) για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου εκτός από εσάς.

9. Υποβολές (συμπεριλαμβανομένων των δικών σας Ανεβάσεων). Εάν (i) είστε τουλάχιστον 18 ετών και πάνω από την ηλικία ενηλικίωσης στην πολιτεία στην οποία ζείτε, (ii) είστε χειραφετημένος ανήλικος, ή (iii) διαθέτετε τη νόμιμη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας, μπορείτε να επιλέξετε να παρέχετε, να διαθέσετε στην Tarinn ή να δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε στην Ιστοσελίδα, προτάσεις, σχόλια, ιδέες, βελτιώσεις, πληροφορίες, προσωπικά ή άλλα δεδομένα, κείμενα, εικόνες και άλλα έργα συγγραφής (συλλογικά, "Ανεβάσεις"). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι εάν είστε κάτω των 13 ετών, δεν επιτρέπεται να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των Uploads. Εάν παρέχετε Uploads, παραχωρείτε στην Tarinn και στους συνεργάτες, εκπροσώπους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Tarinn μια αμετάκλητη, αιώνια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια (με δυνατότητα υποαδειοδότησης σε πολλαπλά επίπεδα και σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων χρηστών της Ιστοσελίδας) για την αναπαραγωγή, δημόσια προβολή, αρχειοθέτηση, διανομή, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, επεξεργασία, μετάφραση, να προετοιμάζουν παράγωγα έργα και να χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα Uploads σας, εν όλω ή εν μέρει, (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της εικόνας, της ηλικίας και του φύλου σας) σε οποιοδήποτε μέσο που είναι τώρα ή στο μέλλον γνωστό με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα και οποιουδήποτε σχετικού έντυπου ή ψηφιακού υλικού προώθησης που σχετίζεται με αυτήν, οποιουδήποτε άλλου υλικού μάρκετινγκ και προώθησης και για την ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις επικοινωνίες, τα υλικά και τις προτάσεις που διαβιβάζετε ή δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε άνω της ενηλικίωσης στην πολιτεία στην οποία ζείτε, είστε χειραφετημένος ανήλικος ή έχετε τη νόμιμη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας- (β) είστε κάτοχος όλων των δικαιωμάτων στα Uploads σας ή, εναλλακτικά, έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα στα Uploads σας ώστε να μπορείτε να παραχωρήσετε στην Tarinn τα δικαιώματα στα Uploads σας που περιγράφονται στο παρόν- (γ) τα Uploads σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την ιδιωτική ζωή ή άλλα νομικά ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, (ε) τα Uploads σας είναι νόμιμα- (ε) τα Uploads σας δεν είναι επιβλαβή, όπως ιός, κακόβουλο λογισμικό ή spam- (στ) τα Uploads σας δεν είναι δυσφημιστικά, δυσφημιστικά ή συκοφαντικά για την Tarinn ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος- (ζ) δεν θα ζητήσετε την επιστροφή των Uploads σας- και (ζ) δεν θα διεκδικήσετε οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά της Tarinn ή των θυγατρικών, εκπροσώπων, υπαλλήλων ή εκχωρητών της σε σχέση με τα Uploads σας. Η Tarinn και οι θυγατρικές της, οι αντιπρόσωποι, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι της είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στα Uploads σας, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς χρονικούς ή εδαφικούς περιορισμούς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή την αποζημίωσή σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων, και δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον (συμπεριλαμβανομένης της συνιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε άλλο υλικό) με τον τρόπο αυτό. Ως περαιτέρω προϋπόθεση για την παροχή των Ανεβάσεων, εσείς (και κάθε άλλο άτομο που απεικονίζεται σε αυτές) παραιτείστε ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα από όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης για τη χρήση των Ανεβάσεων από την Tarinn και τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους εκπροσώπους, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους ή/και από κάθε δικαίωμα σε σχέση με την εν λόγω χρήση που μπορεί να έχετε βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος δημοσιότητας, του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του νόμου περί δυσφήμισης ή/και από κάθε άλλη αξίωση του κοινού δικαίου ή του νόμου βάσει των νόμων οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα που μπορεί να έχετε στα Uploads, για όλες τις χρήσεις των Uploads, σε όλο τον κόσμο.

**10. Με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην Πολιτική απορρήτου ή σε άλλο σημείο της Ιστοσελίδας (για παράδειγμα, σε όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε Ανάρτηση), οι Αναφορτώσεις σας είναι και θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και η Tarinn δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές. Η Tarinn διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου που ζητούν ή καθοδηγούν την Tarinn να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει ένα upload ή άλλες πληροφορίες ή υλικό.

11. Παρακολούθηση της Ιστοσελίδας. Η Tarinn μπορεί, κατά καιρούς, να παρακολουθεί, να επανεξετάζει, να μπλοκάρει ή να αφαιρεί τα Uploads- ωστόσο, η Tarinn δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει από το εν λόγω περιεχόμενο ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμηση, συκοφαντία, δυσφήμηση, παράλειψη, ψεύδος, αισχροκέρδεια, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που περιέχεται σε οποιοδήποτε Upload. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε Ανέβασμα, για κάθε δραστηριότητα ή συναλλαγή που πραγματοποιείται με το όνομα ή το λογαριασμό τους και για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων. Η Tarinn δεν υποχρεούται να φιλοξενεί, να προβάλλει ή να διανέμει οποιαδήποτε Ανεβάσματα και μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρεί ανά πάσα στιγμή ή να αρνείται οποιαδήποτε Ανεβάσματα για οποιονδήποτε λόγο. Η Tarinn δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή ζημία οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε Ανεβάσματα.

**12. Η Tarinn σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάμε από εσάς και όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας να κάνετε το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα είναι προσβάσιμο στον Ιστότοπο με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dmcanotice@zoetis.com.

13. Δηλώσεις για το μέλλον. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει δηλώσεις για το μέλλον σχετικά με τις οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις της Tarinn, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις προοπτικές, τα προϊόντα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα προϊόντα υπό ανάπτυξη, οι οποίες ενέχουν σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Τέτοιοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στη φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη- αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το αν και πότε θα εγκρίνουν αιτήσεις φαρμάκων και συμπληρωματικές αιτήσεις φαρμάκων, καθώς και τις αποφάσεις τους σχετικά με τη σήμανση και άλλα θέματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα ή τις εμπορικές δυνατότητες των προϊόντων της Tarinn- ανταγωνιστικές εξελίξεις- την ικανότητα επιτυχούς εμπορίας τόσο νέων όσο και υφιστάμενων προϊόντων- αμφισβητήσεις της εγκυρότητας και της εφαρμογής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Tarinn- και γενικές οικονομικές συνθήκες, όπως διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τέτοιοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αναφέρονται λεπτομερώς στις εκθέσεις της Tarinn που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η Tarinn δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν το μέλλον ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων ή εξελίξεων.

14. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμη ή προσβάσιμη. Η Tarinn δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί ή θα είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να αναμένετε ότι ο Ιστότοπος θα τίθεται περιοδικά εκτός λειτουργίας για συντήρηση, ενημερώσεις περιεχομένου και σχεδιασμού και άλλες αλλαγές που ενδέχεται να τον καταστήσουν μη διαθέσιμο. Η Tarinn δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο Ιστότοπος είναι συμβατός με το υλικό ή τις εφαρμογές λογισμικού ή τα προγράμματα περιήγησης που διαθέτετε.

**15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ** Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Tarinn καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο- ωστόσο, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αλλάζουν τόσο γρήγορα, η Tarinn δεν είναι σε θέση να παράσχει εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με την ακρίβειά τους. Η ZOETIS ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ Ή ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ. Σε καμία περίπτωση η Tarinn ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστότοπου δεν ευθύνεται για ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ που προκύπτει από την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Ιστότοπου ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, τυχαίων, επακόλουθων, έμμεσων, ειδικών ή τιμωρητικών ζημιών ή ζημιών που προκύπτουν από διαφυγόντα κέρδη, χαμένα δεδομένα ή διακοπή εργασιών. Σε καμία περίπτωση η μέγιστη συνολική ευθύνη της Tarinn για ενέργειες που απορρέουν από ή συνδέονται με την ιστοσελίδα δεν θα υπερβαίνει τα ΕΚΑΤΟΝ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ($100,00). Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ζημιές ή ιούς που μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας. Η Tarinn δεν εγγυάται ούτε εγγυάται ότι τα αρχεία που μπορεί να είναι διαθέσιμα για λήψη από την Ιστοσελίδα δεν θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλο κώδικα που εκδηλώνει μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. **Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, όλα όσα περιέχονται στον Ιστότοπο σας παρέχονται "ΩΣ ΕΧΕΙ" χωρίς ΔΗΛΩΣΕΙΣ, εγγυήσεις ή δεσμεύσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση, μη παραβίασης του περιεχομένου του Ιστότοπου **. Κάθε αξίωση και αγωγή που απορρέει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Ιστοσελίδα πρέπει να εγερθεί εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της εν λόγω αιτίας αγωγής. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις από τον ασύρματο φορέα σας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλη μέθοδο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το συμβόλαιο ή το πρόγραμμά σας με τον πάροχό σας. Αναγνωρίζετε ότι η πληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων χρεώσεων θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του φορέα ασύρματης τηλεφωνίας, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο. Μερικές δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων ή άλλων στοιχείων, και έτσι ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

16. Ιατρικές πληροφορίες. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με διάφορες ιατρικές καταστάσεις και τη θεραπεία τους. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν συνιστούν συμβουλές. Η Tarinn δεν παρέχει και δεν προτίθεται να παρέχει ή να παρέχει ιατρικές συμβουλές, θεραπεία ή κρίση. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την κλινική κρίση του κτηνιάτρου σας ή την κλινική εξέταση ενός ζώου.

**17. Η χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο. Παρόλο που οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα είναι προσβάσιμες παγκοσμίως, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που μπορεί να συζητούνται στην Ιστοσελίδα ή σε αυτήν σε όλα τα άτομα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Ελέγξτε την τοπική σας νομοθεσία για τυχόν περιορισμούς ή περιορισμούς σχετικά με τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων. Η Tarinn διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία ή/και να περιορίσει τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουμε. Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εάν είστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε χώρας στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο σε προϊόντα ή εάν εσείς ή οι θυγατρικές σας εταιρείες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών των ΗΠΑ με τους ειδικά καθορισμένους υπηκόους ή στον πίνακα των εντολών άρνησης και απαγόρευσης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται στο υλικό της Ιστοσελίδας είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

18. Αποζημίωση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο εάν είναι νόμιμο να το κάνετε. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, μας δηλώνετε ότι προτίθεστε να πράξετε νόμιμα. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Tarinn, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών, τους δικαιοπάροχους και τους τρίτους συνεργάτες της από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παράνομη χρήση της Ιστοσελίδας, οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεών σας, ή οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων Χρήσης, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης της αμελούς ή αθέμιτης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας.

19. Η συμφωνία μας και οι τροποποιήσεις της. BoldΟι παρόντες Όροι Χρήσης , μαζί με την Πολιτική Απορρήτου μας και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ή προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας (για παράδειγμα, όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για οποιαδήποτε Φόρτωση), αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Tarinn σχετικά με την Ιστοσελίδα και υπερισχύουν όλων των άλλων συμφωνιών, δηλώσεων και συμφωνιών, είτε γραπτών είτε προφορικών. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να τροποποιηθούν από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Tarinn. Η Tarinn μπορεί να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Θα πρέπει να επανεξετάζετε τακτικά τους παρόντες Όρους χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των παρόντων Όρων χρήσης, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου μετά από μια τροποποίηση ή συμπλήρωση σημαίνει τη συγκατάθεση και τη συμφωνία σας με τους παρόντες Όρους χρήσης, όπως τροποποιούνται. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη που καθορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή σύμφωνα με την παρούσα ή μελλοντική νομοθεσία, τότε κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η ρήτρα ή διάταξη που έχει κριθεί ως παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή θα εκτελεστεί στο βαθμό που επιτρέπεται και θα είναι διαχωρίσιμη χωρίς να επηρεάζεται η εκτελεστότητα όλων των υπόλοιπων ρητρών ή διατάξεων, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί να υλοποιεί όσο το δυνατόν πληρέστερα την πρόθεση της αρχικής διάταξης. Η παράλειψη της Tarinn να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με αθέτηση υποχρέωσης σύμφωνα με το παρόν δεν συνιστά παραίτηση της Tarinn από το δικαίωμα να ασκήσει δικαιώματα σε σχέση με την ίδια ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση.

20. Εφαρμοστέοι νόμοι. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα, καθώς και οι προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας, διέπονται από τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων. Άλλες χώρες ενδέχεται να έχουν νόμους, κανονιστικές απαιτήσεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

**21. Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες ** Η Tarinn είναι μια παγκόσμια εταιρεία και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες θα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, οι οποίες ενδέχεται να μην εγγυώνται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με αυτό της χώρας στην οποία διαμένετε. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε σε οποιαδήποτε μεταφορά, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών εκτός της χώρας διαμονής σας.

22. Επίλυση διαφορών. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα θα ασκείται αποκλειστικά σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας που εδρεύει στο Νιου Τζέρσεϊ.